Недвижими имоти

Как участваме във Вашата инвестиция?

Image

По отношение на инвеститорите, търсещи участие в сектора на недвижимите имоти, предоставяме следните възможности за помощ за местни проекти:

  • Проучване на пазара
  • Идентифициране и приоритизиране на целите
  • Структуриране и изпълнение на сделката
  • Пълна подкрепа в процеса на надлежна проверка
  • Подкрепа във всички аспекти на изпълнението

Carré de Finance Europe разчита на многобройни контакти между предприемачи и си сътрудничи тясно с мрежа от собственици на имоти, не само в България, но и в Европа. Това ни дава възможност да имаме ясна картина и актуална информация за възможностите на всеки проект.