Финансови услуги

Carré de Finance Europe, като финансов посредник, предлага не само финансови консултантски услуги, но и съдействие по отношение на възможностите за проекти за недвижими имоти.

Image

Нашето участие допринася чрез:

  • Бизнес проучвания за осъществимост
  • Широк опит и работа в мрежа на местно и регионално ниво
  • Глобален достъп до международните финансови пазари и групи частни инвеститори
  • Прилагане на най-високите професионални стандарти
  • Изготвяне на ясен сценарий за проекта
  • Оценка на алтернативните източници на финансиране
  • Създаване на структура на проекта, включително регистрация на необходимите юридически лица
  • Подпомагане на различни аспекти на проекта с цел оптимизиране на възвръщаемостта, включително съвети за процедурите и избор на изпълнители и управляващи дружества, както и осигуряване на международни професионални ресурси, ако е необходимо
  • Разработване и внедряване на успешна инвестиционна стратегия