Финансово планиране

Ако финансовият свят Ви се струва твърде объркан, Вие имате нужда от план. Личен финансов план!

Финансовото планиране е непрекъснат процес, който помага на хората да вземат разумни решения за тяхното реално финансово състояние, за да постигнат финансово спокойствие в бъдеще.

Image

Планиране на доходите: Как да структурирам дохода си по най-добрия възможен начин

Планиране на активите: Как да структурирам активите си по най-добрия възможен начин

Пенсионно планиране: Как да осигуря стандарта си на живот, след като се пенсионирам

Планиране на наследството: Как да организирам моето наследство

Нашата цел е да предложим финансов план, като следваме няколко основни стъпки: (6 стъпки към личния Ви финансов план)


• Изготвяне на личен отчет за нетната стойност - моментна снимка на активите и пасивите
• Определяне на вашите цели и желания
• Анализирайте текущото си положение
• Разработване на плана
• Изпълнете плана
• Мониторинг и преглед на плана от време на време

 

Carré de Finance има интелектуални права върху концепцията за финансово планиране и е в състояние да предостави експертиза в областта на маркетинга и практическата организация, за да създаде финансово планиране за своите клиенти. Просто се свържете с нас и оставете финансовото си бъдеще в ръцете ни!